Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Rada Rodziców

Od początku istnienia naszej placówki Rada Rodziców stała się ważnym filarem wspierającym działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkoły. Czynny udział rodziców w procesie kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej.

Wychowawcy klas mogą liczyć w swych przedsięwzięciach na aktywną pomoc trójek klasowych. Ich praca to całoroczna, prężna działalność. Zgromadzone środki finansowe każdorazowo przeznaczają na bieżące potrzeby szkoły.

 W ciągu wszystkich lat Rada Rodziców w znaczący sposób przyczyniła się do funkcjonowania naszej placówki    

 

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący-  Monika Stankiewicz -Kosior

Wiceprzewodnicząca-Irena Prasek

Skarbnik - Justyna Grudzińska

Sekretarz -Alicja Olczykowska

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca- Izabela Fijałkowska

członek:   1. Gabriela Górka - Golus

                2. Anna Fijołek