Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Logopeda

Logopeda - mgr Elżbieta Gaj

 

    Gabinet logopedyczny prowadzi swą działalność od 2000 roku. Na zajęcia uczęszczają uczniowie z zaburzoną mową. Prowadzona terapia ma na celu usuwanie wad wymowy poprzez usprawnianie narządów mowy, słuchu fonematycznego, nauki poprawnej artykulacji głosek, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

 

     Gabinet wyposażony jest w podstawowe narzędzia logopedyczne oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

Równolegle z terapia prowadzone są różnorodne formy pomocy dla rodziców.

 

Rodzicu !

 

Nie bagatelizuj złej wymowy dziecka. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości pójdź  dzieckiem do logopedy.

Wiele wad można bowiem skorygować za pomocą odpowiednich ćwiczeń. Im wcześniej dziecko zacznie je wykonywać tym szybciej przyniosą rezultaty.

Skorzystaj z pomocy logopedy gdy:

 

  • Dziecko podczas wymowy wkłada język między zęby.

  • Dziecko zmienia głoski na inne i ma kłopoty z wymową trudniejszych i dłuższych wyrazów.

  • Dziecko stale porozumiewa się z otoczeniem używając własnego języka.

  • Dziecko po ukończeniu 3 lat porozumiewa się za pomocą równoważników zadań, 4 letnie używa prostych zdań.

  • Dziecko ma ubogi zasób słownictwa.

  • Dziecko zacina się i jąka

 

Godziny pracy logopedy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7:10 – 9:40

10:55 – 14:30

7:10 – 9:40

11:55 – 14:30

11:55 – 14:30

10:55 – 14:30

11:55 – 14:30