Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr Izabela Witkowska

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,

wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

 

WICEDYREKTOR

 

mgr Maria Musiał

matematyka

 

 

NAUCZYCIELE

 

Imię i nazwisko   Przedmiot
mgr Bińkowska Ewa edukacja wczesnoszkolna
mgr Gromska Barbara   edukacja wczesnoszkolna
mgr Jasińska Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
 mgr Latała Kamila edukacja wczesnoszkolna
 mgr Zasada Anna edukacja wczesnoszkolna
mgr Matracka Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
mgr Szwarnewicz Justyna edukacja wczesnoszkolna
mgr Brejtkop Monika jezyk angielski
mgr Jopek Wiktoria
język angielski
mgr Joanna Leśnowolska język angielski, wiedza o społeczeństwie ,edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krawczyk Beata język niemiecki
mgr Błaszczyk Tomasz język polski, historia i społeczeństwo
mgr Makuch Danuta język polski
mgr Monika Rdzanek język polski
mgr Fokt Elżbieta język polski
mgr Domagała Barbara przyroda, geografia
mgr  Wiszniewska Agnieszka matematyka, informatyka
mgr Abramczyk Joanna matematyka
mgr Frączkiewicz Elżbieta wychowanie fizyczne
mgr Kohut Norbert wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
mgr Kowalczyk Łukasz gimnastyka korekcyjna
mgr Prasek Marcin wychowanie fizyczne
mgr Paweł Wlazło wychowanie fizyczne
mgr Trześniewska-Gryzło Bożena muzyka, zajęcia techniczne, plastyka
mgr Kośla Marcin technika, informatyka
mgr ks Sylwester Kęska
religia
mgr Kaźmierczak Zofia fizyka,matematyka
mgr Sobczak Zofia biologia
mgr Simlat Dorota chemia
mgr s. Danuta Szkółka religia
mgr s. Zofia Gędźba
 religia
mgr Sobuta Maria pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Gaj Elżbieta logopeda
mgr Partyka Barbara nauczyciel -bibliotekarz
mgr Tuszyńska Ewa wychowawca świetlicy