Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

 

Dzisiaj na tablicy

Organizacja zajęć w dniu 24.11.2017r.

1)  Lekcja 1 i 2 odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych,

2)  Godz. 9:30 – obiad dla kl. I - III,         godz.9:40 - obiad dla kl. IV-VII,

3)  Godz. 9:45 - wyjazd na koncert uczniów klas I-III,

4)  Godz. 10:00 - wyjazd na koncert uczniów klas IV-VII,

5)  Po przyjeździe z koncertu lekcja 7 odbędzie się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych,

6)  Wychowawcy klas I-III sprawują opiekę nad uczniami swojej klasy do momentu odjazdu do domu,

7)  Uczniowie z klas IV-VII dojeżdżający autobusem, do momentu odwozu, pozostają w świetlicy szkolnej,

8)  Opiekę nad uczniami podczas odwozów  sprawują : Beata Krawczyk, Joanna Abramczyk,  Elżbieta Gaj, Maria Sobuta.