Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Świetlica

Świetlica, jako integralna część szkoły spełnia trzy podstawowe funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Głównym naszym celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz stworzenie warunków do nauki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie, pożytecznie i bezpiecznie spędzić czas zarówno przed, jak i po zajęciach lekcyjnych oczekując na autobus szkolny lub rodziców czy opiekunów.

Świetlica mieści się na parterze szkoły i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.30. Wychowawcami świetlicy są: Ewa Tuszyńska i Ewa Bińkowska. W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych opiekę nad uczniami przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz na przystanku autobusowym sprawują wychowawcy świetlicy.

W świetlicy organizujemy różnorakie zajęcia mające na celu rozwój fizyczny oraz umysłowy wychowanków. Zajęcia organizowane są zgodnie z planem pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy w danym roku szkolnym oraz miesięcznym rozkładem materiału.

Organizujemy:

  • zajęcia edukacyjne i zabawy tematycznie związane z aktualnym hasłem tygodnia,

  • zajęcia w ramach kół: „Kuferek rozmaitości”, „Sztuka i ja” i „Rusz głową”, „Czas na bajkę”,

  • gry i zabawy stolikowe i ruchowe,

  • apele z okazji powitania Nowego Roku,

  • zajęcia umysłowe, w tym odrabianie prac domowych, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek i rebusów,

  • czytanie książek, czasopism, wybranych tekstów z podręczników,

  • oglądanie filmów i programów przyrodniczych i naukowych,

  • akcje charytatywne i ekologiczne: zbiórka plastikowych nakrętek, plastikowych butelek, aluminiowych puszek oraz zużytych baterii i akumulatorów.

W świetlicy działa również Mały Wolontariat, w ramach którego uczennice klasy Va pomagają młodszym koleżankom i kolegom w odrabianiu prac domowych i nauce, organizują im różne zabawy, a także czytają książki. W tym roku Mały Wolontariat bierze też udział w akcji „Czytam sobie” organizowanej przez p. Barbarę Partykę.

Aby służyć dzieciom na najlepszym poziomie stale współpracujemy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją szkoły. W celu podnoszenia atrakcyjności zajęć, wychowawcy świetlicy uczestniczą w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Artykuły